Nyhetsarkiv

Hem / Kjellberg & Möller / Nyhetsarkiv

Semestertider 2024

By Nyheter

Kontoret är periodvis obemannat 8 juli till och med den 5 augusti.

Behöver du komma i kontakt med oss på kontoret under semestern nås vi i brådskande administrativa ärenden på telefon 031-375 67 10. Vid mindre brådskande ärenden kan du mejla oss på info@kmab.se.

Vår fastighetsservice är igång hela sommaren, så vid fel och skador i fastigheten, gör en serviceanmälan via vår hemsida, eller kontakta respektive fastighetsservice på dennes vanliga telefonnummer (med eventuell hänvisning till vikarie). Om denne inte kan nås och det är brådskande, kontakta oss enligt ovan eller ring Securitas Fastighets- och Trygghetsjour på telefon 010-470 53 00.

Trevlig sommar!

AktivBo hyresgästenkät hösten 2024

By Nyheter

Vad du tycker om ditt boende är viktigt för oss och vi uppskattar om du tar dig tid att delta i vår kommande hyresgästenkät. Undersökningen har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar vårt framtida arbete med målet att du som hyresgäst skall trivas, bo kvar länge hos oss och vara nöjd med ditt boende. Det är viktigt för oss att lyssna på de många hyresgästerna – inte bara de som “ropar högst”. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli. Företaget AktivBo AB har fått uppdraget att genomföra enkätundersökningen och garanterar din anonymitet.

Har du frågor om enkäten?
Läs mer på www.kmab.se/AktivBo eller kontakta Hanna på 031-778 30 89 eller hanna.gardhagen@kmab.se

Nu är bostadshyrorna 2024 för Stadsån klara

By Nyheter

För dig som bor i fastigheter där hyresförhandlingen utförs av Stadsån:

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och vårt ombud Stadsån klara och man har kommit överens om nya hyror för 2024. För lägenheter förhandlade genom Stadsån är höjningen 4,95%. Din nya hyra kommer framgå av hyresavin i juli och gäller från och med den 1 juli 2024, därav tas ingen retroaktiv hyra ut.

Stadsån – Ny hyra från 1 juli 2024

Vad påverkar min hyra?

Faktorer som din nuvarande hyra och hur din lägenhet är utrustad, fastighetens läge och förvaltningskvaliteten påverkar vad din hyra blir. Årets hyresjusteringar påverkas av stora kostnadsökningar och syftar till att säkerställa en fortsatt god förvaltning i ett hus där du och andra som vill hyra sin bostad ska bo i framtiden.

Har du frågor om din nya hyra är du välkommen att kontakta oss här.

 

Publicerad 2024-05-30

Nu är bostadshyrorna för RCB 2024 klara

By Nyheter

För dig som bor i fastigheter där hyresförhandlingen utförs av RCB Fastighetsutveckling:

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och vårt ombud RCB Fastighetsutveckling klara och man har kommit överens om nya hyror för 2024. För lägenheter förhandlade genom RCB Fastighetsutveckling är höjningen mellan 5,0 – 5,5%. Din nya hyra kommer framgå av hyresavin i juli och gäller från och med den 1 april 2024, därav tas en retroaktiv hyra ut i juli, augusti och september.

RCB – Ny hyra från 1 april 2024

Har du inte fått någon hyreshöjning?

För hyror förhandlade av Stadsån pågår fortfarande förhandlingarna och vi återkommer så snart vi vet mer.

Vad påverkar min hyra?

Faktorer som din nuvarande hyra och hur din lägenhet är utrustad, fastighetens läge och förvaltningskvaliteten påverkar vad din hyra blir. Årets hyresjusteringar påverkas av stora kostnadsökningar och syftar till att säkerställa en fortsatt god förvaltning i ett hus där du och andra som vill hyra sin bostad ska bo i framtiden.

Har du frågor om din nya hyra är du välkommen att kontakta oss här.

 

Publicerad 2024-04-15

Nu är bostadshyror för 2024 klara

By Nyheter

Nu har hyresförhandlarna på Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen i Västra Sverige kommit överens om hyrorna för 2024. Den nya hyran framgår av din hyresavi och gäller från och med den 1 april 2024, därav tas ingen retroaktiv hyra ut. För lägenheter förhandlade genom Fastighetsägarna GFR är höjningen 5,3 %.

Fastighetsägarna GFR – Nu är hyrorna för 2024 klara

Har du inte fått någon hyreshöjning?

För hyror förhandlade av RCB och Stadsån pågår fortfarande förhandlingarna och vi återkommer så snart vi vet mer.

Vad påverkar min hyra?

Faktorer som din nuvarande hyra och hur din lägenhet är utrustad, fastighetens läge och förvaltningskvaliteten påverkar vad din hyra blir. Årets hyresjusteringar påverkas av stora kostnadsökningar och syftar till att säkerställa en fortsatt god förvaltning i ett hus där du och andra som vill hyra sin bostad ska bo i framtiden.

Har du frågor om din nya hyra är du välkommen att kontakta oss här.

 

Publicerad 2024-03-18

Förhandlingarna om ny hyra har gått vidare till oberoende tvistelösning

By Nyheter

Bostadshyror i fastigheter som förvaltas av Kjellberg & Möller förhandlas av ett par olika aktörer och skiljer sig mellan de fastigheter vi förvaltar. Nedan följer information från Fastighetsägarna GFR gällande att man nu gått vidare till att låta en oberoende skiljeman avgöra förhandlingarna.

Fastighetsägarna GFR- Förhandlingen om ny hyra har gått vidare till oberoende tvistelösning

Har du frågor gällande hyran är du välkommen att kontakta oss.

 

Publicerad 2024-01-30

Ny lag gällande matavfall 2024

By Nyheter

Från och med 1 januari 2024 införs en ny lag i alla EU-länder om att hushåll och verksamheter ska ta hand om sitt matavfall. I dagsläget slängs mer än av hälften av matavfallet fel och den trenden behöver vi alla bryta. Göteborgarnas osorterade avfall minskar, vilket är bra men det behöver minska ännu mer.

Vi ber alla våra hyresgäster ta ett gemensamt ansvar för att följa de lagar och regler som finns gällande avfall och sortering. De bruna påsar som finns i era miljöstationer/ soprum ska användas för att sortera ut matavfall och sedan slängas i de bruna behållarna.
Här finns mer information om vad du får slänga i matavfallet.

Vill ni veta mer om detta?

Besök Göteborgs Stads hemsida:
Ny lag ställer krav på att sortera ut matavfallet från 1 januari 2024 – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Alternativt kontakta Kretslopp och Vatten:
Tel: 031-368 27
Mail: kretsloppochvatten@goteborg.se

Nu påbörjas hyresförhandlingarna

By Nyheter

Bostadshyror i fastigheter som förvaltas av Kjellberg & Möller förhandlas av ett par olika aktörer och skiljer sig mellan de fastigheter vi förvaltar. Har hyresförhandlingen inför 2024 års hyreshöjning påbörjats finns information anslagen i trapphuset, alternativt utanför tvättstugan, i respektive fastighet.

Nedan följer information från de aktörer som påbörjat hyresförhandlingen.

Fastighetsägarna GFR- Nu påbörjas hyresförhandlingarna

RCB- Nu förhandlar vi hyrorna för 2024

 

Har du frågor gällande hyran är du välkommen att kontakta oss.

 

Uppdaterad 2023-11-27
Publicerad 2023-09-15

Kundansvarig är nu Administrativ förvaltare

By Nyheter

För att förtydliga för hyresgäster, leverantörer, fastighetsägare och andra som kommer i kontakt med oss som arbetar på Kjellberg & Möller byter vi nu namn på rollen Kundansvarig till Administrativ förvaltare.

Liksom tidigare ansvarar våra numera Administrativa förvaltare för frågor som rör ditt boende, tillsättning av våra lägenheter och hyresadministration.

Våra Tekniska förvaltare är, precis som tidigare, ansvariga för i huvudsak tekniska frågor, såsom renoveringar och arbeten i våra fastigheter.

Under Kontakta oss hittar du kontaktuppgifter till samtliga medarbetare. Där kan du även klicka dig vidare för att se kontaktpersoner för respektive fastighet.

Kjellberg & Möller AB

Fredrik Gärdhagen, verksamhetsutvecklare

Med anledning av händelsen på Kobbarnas väg

By Nyheter

I natt skedde en sprängning i porten till vår fastighet på Kobbarnas väg 16. Vi har varit i kontakt med polisen, men har i nuläget inte någon ytterligare information utöver det som publicerats i media.

Kontakt

Tveka inte att höra av dig på telefon eller e-post till förvaltare Johannes Carlson. Vi håller även öppet vår växel under hela dagen.

Johannes Carlson
031-778 30 83
johannes.carlson@kmab.se.

Telefonväxel: 031-778 30 80

Behöver du stöd?

Vid behov av stöd har du som boende möjlighet att vända dig till Sankt Pauli församling, kontakta Kjellberg & Möller för vidare kontakt.

Ytterligare information

Vi kommunicerar löpande ytterligare information via utskick till våra hyresgäster samt vår hemsida.

 

Publicerat 2023-08-31 kl 11.10