Dokument

Byta bostad & Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning- ansökan

Vi tar endast emot ansökningar via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis cirka 4 veckor.
Ladda ner blankett

Andrahandsuthyrning- avtal

Vi tar endast emot denna blankett via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis cirka 4 veckor.
Ladda ner blankett

Andrahandsuthyrning- fullmakt vid utlandsvistelse

Vi tar endast emot denna blankett via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis ca 4 veckor.
Ladda ner blankett

Andrahandsuthyrning- intyg provsamboende

Vi tar endast emot denna blankett via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Ladda ner blankett

Lägenhetsbyte

Vi tar endast emot ansökningar via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis ca två månader.
Ladda ner blankett     Ladda ner bilaga för byteskedja

Subletting of residential rental apartment

We only accept completed forms by post. Send to Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
The processing time is usually about 4 weeks.
Download form

Hyran

Betala hyran via Autogiro

Det kommer att framgå av din hyresavi när autogirot börjar gälla, gäller även e-postavier.
Blankett skickas per post till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Fyll i och signera med BankID     Ladda ner blankett

I din fastighet

Tips för tvättstugan

Ladda ner broschyren

Tips for the laundry room

Download the broschure

Instruktioner Aptus tvättstugebokning

Ladda ner instruktionen

I din lägenhet

Information till dig som själv ska måla om i din lägenhet

Ladda ner broschyren

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst

Information för dig som skall flytta in hos oss.
Ladda ner broschyren

Welcome as a tenant

Information to read before moving into our apartments.
Download the brochure

Utflyttning

Tips inför flytten

Broschyr med tips och information till sig som skall flytta från någon av våra lägenheter.
Ladda ner broschyren

Tips before you move

Brochure with tips and information prior to moving out from our apartments.
Download the brochure

Uppsägning av Hyreskontrakt bostad

Senast 7 dagar efter att du skickat din uppsägning till oss så bör du få en bekräftelse på din uppsägning.
Fyll i och signera med BankID    Ladda ner blankett

Uppsägning del av Hyreskontrakt bostad

Senast 7 dagar efter att du skickat din uppsägning till oss så bör du få en bekräftelse på din uppsägning.
Fyll i och signera med BankID    Ladda ner blankett

Uppsägning av avtal för garage/p-plats/förråd/lager

Senast 7 dagar efter att du skickat din uppsägning till oss så bör du få en bekräftelse på din uppsägning.
Fyll i och signera med BankID    Ladda ner blankett