I din fastighet

Hem / Fastigheter / För våra hyresgäster / I din fastighet

Avfall och återvinning

Avfallshantering

För att spara vår gemensamma miljö så har vi i de flesta av våra fastigheter infört källsortering. Som en konsekvens av dessa är sopnedkasten i trapphusen avstängda. Läs vidare på Göteborgs kommuns sidor Avfall & återvinning eller Renova.

Göteborgs kommun- Avfall och återvinning
Renova

Grovsopor

Grovsopor som ställs i källar- och vindsgångar samt blockerar soprummen debiteras ansvarig hyresgäst med kostnaden för bortforslingen. Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett obegränsat antal besök på återvinningscentralen för att kunna lämna grovavfall från ditt hushåll helt kostnadsfritt på någon av Göteborgs återvinningscentraler eller i någon grannkommun.

Besök deras hemsida för öppettider och placering: Göteborg ÅVC

Julgran, var gör jag av min gran efter jul?

Kontakta Fastighetsservicen, så hjälper vi till med granen.

Dörrmatta

Dörrmattan får inte ligga i trapphuset utanför lägenhetsdörren. Trapphusen är en utrymningsväg och får inte belamras på något sätt. En dörrmatta innebär även halkrisk som kan bli ödesdigert vid ett rökfyllt trapphus. Dessutom innebär det merarbete för vår trappstäderska/trappstädare. Lägg istället dörrmattan innanför lägenhetsdörren.

Fasadrenovering

Får jag någon kompensation?

När man utför sedvanliga underhållsåtgärder får man normalt inte någon nedsättning av hyra, utan detta är något som man i hyreslagen har uttryckt att man som hyresgäst får “tåla”.

Grillning på gården

Att grilla “på gården” är ok under förutsättning att man inte stör övriga boende i området genom grillröken eller “annat uppträdande” samt att man är försiktig och beaktar brandrisken. Kom också ihåg att städa efter er så att gården hålls ren och fin.

Mopeder / Motorcyklar

Parkering

Det är förbjudet att parkera mopeder/motorcyklar på grönytor, i porthus, cykelrum, källare, på gårdar eller utmed husfasaderna. Detta på grund av brandrisken, besvärande avgaser, störande buller samt försvårande av fastighetsskötsel och renhållning.

Tvättstugan

Städning

I den gemensamma tvättstugan skall varje hyresgäst städa efter sig. Bland annat skall tvättmedelsfacken, torktumlarens filter, spill på maskinerna, golvet m m rengöras efter varje tvättpass. För allas trevnad är det betydelsefullt att alla respekterar ordningsreglerna i tvättstugan.

Elektronisk bokningstavla

För dig med elektronisk bokningstavla i fastigheten, kan du boka tvättid både på skärmen utanför tvättstugan, här i webbläsaren eller via en app i mobilen.

Boka tvättid på nätet: kmab.paralarm.se/AptusPortal/

App för iPhone: App Store

App för Android: Google Play Store

Instruktioner för att komma igång med att boka tvättstuga via webben och i mobilen hittar du bland våra dokument.