För leverantörer

Hem / Kjellberg & Möller / För leverantörer

Fakturaadress

Fakturadress och referensmärkning är olika beroende på vilket bolag som skall faktureras. Om informationen saknas eller är felaktig finns det risk för fördröjd betalning och att en ny, korrekt faktura måste utfärdas.

Fakturamottagare skall anges enligt följande:

Bolagsnamn
Kund-id PDCXXXX
FE595

105 69 Stockholm

Märkning: Den gatuadress arbetet utförts på.

Har du frågor eller saknar en fakturaadress?

Kontakta vår ekonomiavdelning ekonomi@kmab.se

Skicka faktura via e-post

Leverantörsfakturor skickas per e-post till fakturor@kmab.se.

Observera att den mejlade fakturan:

  • skall märkas med den gatuadress som arbetet utförts på och i förekommande fall namn på hyresgästen samt fastighetens lägenhetsnummer,
  • måste innehålla fakturaadressen i övre högra hörnet (skriven enligt “Faktureringsinfo” ovan),
  • måste vara i PDF-format och
  • endast en faktura (inkl. eventuella bilagor) per mejl.

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor.