Behandling av personuppgifter

Hem / Kjellberg & Möller / Personuppgifter

Vi på Kjellberg & Möller AB har alltid värnat om din personliga integritet, därför kommer vi även i fortsättningen att vara rädda om dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PuL. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter skärps.

Kjellberg & Möller AB följer den vägledning för behandling av personuppgifter som vår branschorganisation Fastighetsägarna har tagit fram. Information om hur vi behandlar personuppgifter vid lägenhetsuthyrning finns att läsa i dokumentet “Behandling av personuppgifter vid lägenhetsuthyrning” nedan. Du kan även kontakta oss för att få policyn utskriven på papper.

Kontaktuppgifter

Växel: 031 – 778 30 80
E-post: info@kmab.se

Viktor Rydbergsgatan 30
412 57 Göteborg