Hyran

Hyran

Hyran betalas i förskott varje månad och skall vara fastighetsägaren tillhanda senast sista vardagen i varje kalendermånad. Hyresavin skickas till din e-postadress omkring den 16:e i varje månad. På e-postavin finns OCR-numret som måste anges vid internetbetalning.

  • Observera att varje månadsavi har ett eget unikt OCR-nummer.
  • Betalning efter förfallodag medför att du påföres en förseningsavgift.
  • Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Autogiro

Medgivande för autogiro kan fyllas i direkt på vår hemsida och signeras med BankID, eller skrivas ut och skickas per post till Kjellberg & Möller AB Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.

Medgivarblankett för autogiro hittar du här.

  • Det kommer sedan framgå av din e-postavi när autogirot börjar gälla.
  • Det görs bara ett försök att dra hyran. Finns inte teckning på kontot måste du själv betala in din hyra manuellt.

E-postavi

Hyresavin skickas till din e-postadress omkring den 16:e i varje månad. E-postavin kan hamna i skräpposten, vilket är vanligt förekommande för Hotmail, Live och Outlook användare. Välj annan e-postadress om möjligt.

Skulle det vara så att du inte får någon e-postavi, titta då först i din skräppost innan du kontaktar oss. Det ligger på ditt ansvar att höra av dig till oss om du inte fått någon e-postavi eller om du byter e-postadress.