Byta bostad & andrahandsuthyrning

Hem / Fastigheter / För våra hyresgäster / Byta bostad & andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Vi arbetar för att så många som möjligt skall bo tryggt med ett förstahandskontrakt och följer branschens riktlinjer om uthyrning i andrahand. För att få hyra ut i andra hand krävs alltid ett skriftligt godkännande från oss. För att vi skall kunna ge tillstånd behöver du ha beaktningsvärda skäl för uthyrningen, exempelvis studier på annan ort. Har du eller din andrahandshyresgäst inte detta är det olovligt och olagligt att hyra eller hyra ut i andrahand.

Tänk på att:

 • Uthyrning i andra hand alltid avser en begränsad tid, och den som hyr i andrahand har ingen rätt att få överta förstahandskontraktet.
 • En andrahandshyresgäst alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Det är viktigt att du förstår och tar ansvar för de risker som finns.

För att vi skall behandla din ansökan om andrahandsuthyrning behöver du inkomma med följande:

 • Blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning (Obs! Viktigt att samtliga fält är ifyllda för att vi skall kunna behandla ärendet).
 • Dokument som styrker skäl för andrahandsuthyrning, ex arbetsgivarintyg/studieintyg, läkarintyg eller annan handling.
 • Kopia av upprättat hyreskontrakt med föreslagen andrahandshyresgäst.
 • Vid utomlandsvistelse ska fullmakt bifogas.

Blanketter för andrahandsuthyrning hittar du här.

Vi tar endast emot ansökningar via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis cirka 4 veckor från att komplett ansökan lämnats in.

Byta bostad

Ett lägenhetsbyte innebär att hyresgästen överlåter sin lägenhet till annan för att genom byte få en annan bostad. Bytesrätten är i första hand till för att den som redan har en hyresrätt skall kunna få en annan bostad, när beaktansvärda skäl föranleder det. Det kan till exempel handla om ändrade familjeförhållanden eller väsentligt ändrade ekonomiska förhållande. Vi följer branschens riktlinjer gällande lägenhetsbyten.

För att få byta lägenhet krävs skriftligt samtycke från hyresvärden, och för att vi skall behandla din bytesansökan behöver du inkomma med följande:

 • Ifylld blankett; Ansökan om lägenhetsbyte
 • Beaktningsvärda skäl och dokument som styrker detta
 • Gällande personbevis för dig själv och din bytespart
 • Kopia på anställningsavtal med lönespecifikation för bytesparten
 • Kopia på bytesparts hyreskontrakt

Blanketter för lägenhetsbyte hittar du här.

Vi tar endast emot ansökningar via brev. Skickas till Kjellberg & Möller AB, Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.
Handläggningstiden är vanligtvis cirka två månader från att komplett ansökan lämnats in.