Nyheter

Semestertider 2024

Kontoret är periodvis obemannat 8 juli till och med den 5 augusti.

Behöver du komma i kontakt med oss på kontoret under semestern nås vi i brådskande administrativa ärenden på telefon 031-375 67 10. Vid mindre brådskande ärenden kan du mejla oss på info@kmab.se.

Vår fastighetsservice är igång hela sommaren, så vid fel och skador i fastigheten, gör en serviceanmälan via vår hemsida, eller kontakta respektive fastighetsservice på dennes vanliga telefonnummer (med eventuell hänvisning till vikarie). Om denne inte kan nås och det är brådskande, kontakta oss enligt ovan eller ring Securitas Fastighets- och Trygghetsjour på telefon 010-470 53 00.

Trevlig sommar!