Lugnt belägen fastighet i Vasastaden

Fastighetsbeteckning: Lorensberg 48:11

Antal lägenheter: 18

Byggår: 1883

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Hanna Gärdhagen
hanna.gardhagen@kmab.se
031-778 30 89

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Claes-Otto Wikloff
CO Wikloff Fastighetsskötsel
031-25 50 42
Även telefonsvarare och serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

David Jansson
david.jansson@kmab.se
031-778 30 86

Nybyggnadsritning från 1883, C Fahlström (SBK)

Götabergsgatans historia

Stadsplanen för Vasastaden fastställdes 1866 och var på sin tid mycket modern med breda, raka gator och luftiga alléer med trädplanteringar. Den största delen av området bebyggdes under perioden 1875-1890 och de byggnader som uppfördes i den nya stadsdelen var framför allt påkostade bostadshus. Husen hade vanligtvis fyra till fem våningar och rikligt utsmyckade fasader i nyrenässansstil.

Huset på Götabergsgatan 8 uppfördes med fyra våningar i nyrenässansstil med något mer sparsam dekor. För ritningarna stod arkitekt Carl Fahlström.

Fasaden var symmetriskt uppbyggd med en genomgående, putsad rusticering och de olika våningsplanen markerades med gördelgesimser smyckade med tandsnittsfriser. Översta våningen hade rik dekoration med ornamentik och kolonner. Nedersta våningens fönster liksom den översta hade raka avslut emedan de mellersta var rundbågade, en form som även återkom i fasadens sidoställda port.

Läs mer om Götabergsgatans historia och Antikvariskt utlåtande