Bostadsfastighet i Fredriksdal

Fastighetsbeteckning: Krokslätt 65:1

Antal lägenheter: 56

P-platser finns

Byggår: 1952

TV & bredband: Tele2

Till informationssida om ROT-renovering

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Kundansvarig

Frågor som rör ditt boende

Jennifer Bäck
jennifer.back@kmab.se
031-778 30 82

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Bo Johansson
0708-26 94 53
Nås säkrast mellan kl. 07.00-09.00 samt kl. 13.00-13.30
övrig tid telefonsvarare eller SMS

Förvaltare

Renovering och ombyggnad


David Jansson
david.jansson@kmab.se
031-778 30 86