Bostadsfastighet i Fredriksdal

Fastighetsbeteckning: Krokslätt 65:1

Antal lägenheter: 56

P-platser finns

Byggår: 1952

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Madeleine Pileström
madeleine.pilestrom@kmab.se
031-778 30 84

Teknisk förvaltare

Serviceanmälan, renoveringar och arbeten i fastigheten


David Jansson
david.jansson@kmab.se
031-778 30 86