Centralt belägen fastighet i Vasastaden

Fastighetsbeteckning: Vasastaden 6:6

Antal lägenheter: 1

Antal lokaler: 11

Byggår: 1888

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Ingmari Gärdhagen
ingmari.gardhagen@kmab.se
031-778 30 85

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Tomas Krantz & Martin Andreasson
AK Fastighetsservice
0730-84 92 00
Nås säkrast mellan kl 07.00-11.00, övrig
tid telefonsvarare och serviceanmälan.

Förvaltare

Renovering och ombyggnad

Johannes Carlson
johannes.carlson@kmab.se
031-778 30 83

Ursprunglig ritning över gatufasaden daterad år 1887.

Erik Dahlbergsgatans historia

Erik Dahlbergsgatan 9 ligger i kvarteret Masurbjörken och uppfördes 1887. Byggnaden ritades av arkitekt Georg Krüger. Fastigheten uppfördes i fyra våningar med vind och källare. Gården nås via en portgång som enligt ursprungliga ritningar var dekorerad med pelare och utsirade kapitäl. Hela byggnaden  nyttjades ursprungligen för bostäder och i källaren låg förråd, tvättstuga och strykrum. Vinden var i stort oinredd med undantag för ett rum och kök som inreddes 1888.

På vardera våningen fanns enbart en lägenhet. Från portgången kunde man nå huvudtrapphuset som nyttjades av lägenhetsinnehavarna och mot gården låg kökstrapphuset som nyttjades av tjänstefolket. Lägenheterna utgjordes av stora våningar med salong, förmak och matsal mot gatan. Mot gården låg tre stycken sovrum, kök, pigkammare och bad. Lägenheterna hade även en tambur samt en serveringsgång som sträckte sig från köket mot de finare rummen mot gatan.

Fastigheten har idag en välbevarad karaktär med en tegelfasad som har inslag av profi lerat listverk och fönsteromfattningar i slätputs, saraktärsskapande burspråk och rusticerad sockelvåning. Taket är belagt med röd plåt och har senare tillkomna takkupor. Under takfoten fi nns en bevarad fris av keramiska plattor i blått, vitt och gult. Ursprungliga detaljer såsom fönsterpartier och entréport fi nns även bevarade. Även portar till trapphus och lägenheter är välbevarade.

Fastigheten Erik Dahlbergsgatan 9 utgör idag ett välbevarat exempel på nyrenässansens stilideal och har ett högt kulturhistoriskt värde. Hela kvarteret ingår i riksintresseområdet för VasastadenLorensberg och ingår i kommunens bevarandeprogram.

Mer om Erik Dahlbergsgatans historia