Centralt belägen fastighet i Vasastaden

Fastighetsbeteckning: Vasastaden 6:5

Antal lägenheter: 17

Antal lokaler: 1

Byggår: 1888

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Ingmari Gärdhagen
ingmari.gardhagen@kmab.se
031-778 30 85

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Tomas Krantz & Martin Andreasson
AK Fastighetsservice
0730-84 92 00
Nås säkrast mellan kl 07.00-11.00, övrig
tid telefonsvarare och serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

Johannes Carlson
031-778 30 83
johannes.carlson@kmab.se

Ursprunglig ritning över gatufasaden från år 1889.

Erik Dahlbergsgatans historia

Fastigheten på Erik Dahlbergsgatan 7 ingår i kvarteret Masurbjörken och har originalritningar daterade år 1889. Ritningarna är dock osignerade och arkitekten därmed okänd. I byggnadsnämndens protokoll från år 1889 fi nns noterat att byggnadsförmannen och tillika fastighetens ursprungliga ägare David Jakobsson inlämnade ritningarna samt ansvarade själv för bygget. Det kan också varit han som stod för ritningarna.

Fastigheten uppfördes i fyra våningar med källare och vind. I källaren fanns förråd, tvättstuga samt strykrum och mot gatan låg även salukällare. Vinden fungerade endast som torkvind och var oinredd. På varje våningsplan låg tre lägenheter. Den största lägenheten hade matsal, förmak och herrns rum i fil mot gatan. Motgården låg sängkammare, barnkammare samt kök. Här fanns även en mindre serveringsgång samt tambur och bad. Huvudtrapphuset användes av lägenhetsinnehavarna medan tjänstefolket fick använda köksingången från gårdstrapphuset.

Från gården kunde man nå de övriga två lägenheterna som utgjordes av ett rum och kök respektive två rum och kök. Mot gården fanns ytterligare ett trapphus som var placerat mot väster och
användes av hyresgästerna till de mindre lägenheterna.

Fastigheten har idag en välbevarad karaktär med naturstenssockel, rusticerad bottenvåning och rikt dekorerad fasad med bland annat pilastrar. Fastigheten på Erik Dahlbergsgatan 7 utgör ett välbevarat exempel på nyrenässansens stilideal och har ett högt kulturhistoriskt värde. Hela kvarteret ingår i riksintresseområdet för Vasastaden-Lorensberg och kommunens bevarandeprogram.

Mer om Erik Dahlbergsgatans historia