Bostadsfastighet i Kålltorp

Fastighetsbeteckning: Kålltorp 61:6

Antal lägenheter: 18

Byggår: 1938

TV & bredband: Telia

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Madeleine Pileström
madeleine.pilestrom@kmab.se
031-778 30 84

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Tomas Krantz & Martin Andreasson
AK Fastighetsservice
0730-84 92 00
Nås säkrast mellan kl 07.00-11.00, övrig
tid telefonsvarare eller serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

Johannes Carlson
031-778 30 83
johannes.carlson@kmab.se