Bostadsfastighet i Kålltorp

Fastighetsbeteckning: Kålltorp 37:4

Antal lägenheter: 10

P-platser finns

Byggår: 1934

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Madeleine Pileström
madeleine.pilestrom@kmab.se
031-778 30 84

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Tomas Krantz & Martin Andreasson
AK Fastighetsservice
0730-84 92 00
Nås säkrast mellan kl 07.00-11.00, övrig
tid telefonsvarare och serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

Johannes Carlson

031-778 30 83
johannes.carlson@kmab.se