Kund hos oss

Hem / Fastigheter / Lokaler / Kund hos oss

Anstånd med hyresbetalningen och begäran av tillfällig hyresreduktion för drabbade verksamheter på grund av coronapandemin under andra kvartalet 2020

Angående hyresbetalningen kan vi enligt “aktuell rekommendation” göra så att vi med denna information, bekräftar att vi går med på anstånd att betala 50 % av hyran under perioden april till juni (andra kvartalet 2020). Sedan när/om vi får det statliga hyresstödet så omvandlas detta anstånd till en hyresrabatt. Skulle mot förmodan vi inte få ta del av detta hyresbidrag, så gäller att denna hyra, halva beloppet för andra kvartalet, återbetalas utan ränta sin helhet senast under 2021. Ansökan om det statliga hyresstödet kan vi göra först efter den 1/7 och vi återkommer lite längre fram angående att teckna avtal om denna hyresrabatt.

Alltså kan du enligt ovan avstå från att betala maj månads hyra eftersom du betalde full hyra för april och sedan halv hyra för juni månad. Det kan vara bra att du förbereder svar på nedanstående frågor som vi kan behöva få svar på när vi söker hyresbidraget hos länsstyrelsen.

  • Har ni sökt uppskov med skatteinbetalningar?
  • Har ni varslat eller permitterat någon personal?
  • Vilka besparingsåtgärder har ni gjort?
  • Underlag som visar på avtagande intäkter/omsättning, exempelvis försäljning mot budget.
  • Balans & resultaträkning för kvartal 1 samt jämförelse tidigare år.
  • Yttrande/underlag från revisor eller annan extern ”oberoende part”.
  • Har några aktieutdelningar gjorts under 2018 och 2019?
  • Uppgift om SNI-kod.