Utflyttning

Uppsägning

Uppsägningen måste lämnas in skriftligen och oss tillhanda innan sista vardagen i månaden och 3 månaders uppsägningstid gäller. Till exempel, vill du flytta ut 1 maj så behöver du säga upp lägenheten senast 31 januari. Särskilda regler för dödsbo. För dödsbo gäller 1 månads uppsägningstid om uppsägningen kommer oss tillhanda inom en månad efter att hyresgästen har avlidit därefter är det 3 månader som gäller.

Uppsägningen kan fyllas i direkt på vår hemsida och signeras med BankID, eller skrivas ut och skickas per post till Kjellberg & Möller AB Viktor Rydbergsgatan 30 412 57 Göteborg.

Blanketter för uppsägning av hyreskontrakt hittar du här.

Bekräftelse på uppsägningen kommer från oss inom 7 dagar från att du skickat in din uppsägning. Om du inte fått någon bekräftelse från oss inom denna tid har vi inte fått in din uppsägning.

Besiktning

För att bedöma lägenhetens skick görs en besiktning av lägenheten när den sägs upp. Eventuella defekter eller skador ska vara åtgärdade innan avflyttningen. Även plugghål och dylikt ska vara ifyllda på ett fackmannamässigt sätt.

Skulle du inte fullgöra dina skyldigheter före utflyttningen kommer vi att debitera dig för kostnaderna för iordningställande av lägenheten. Om du har ställt undan inventarier som tillhör lägenheten, t.ex. innerdörrar, garderober eller hatthylla, måste dessa finnas tillgängliga när du flyttar ut.

Visning

Du som hyresgäst är skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid, dag– eller kvällstid, för de intressenter som hyresvärden erbjuder visning.

Överlämning av lägenhet

Lägenheten ska lämnas senast påföljande dag klockan 12.00 efter att avtalet upphört. Infaller avflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska lägenheten lämnas den första vardagen därefter.

Nycklar

Samtliga nycklar ska överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten. Även de nycklar som du själv anskaffat ska lämnas.
Förlorad nyckel innebär att vi kommer att byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras.

Flyttstädning

I samband med att du säger upp lägenheten får du en broschyr av oss med beskriver av vad som skall städas, broschyren hittar du även här. Hela lägenheten skall städas noggrant och även förråd och balkong skall städas. Om städningen ej är korrekt utförd tvingas vi anlita en städfirma som du får betala.

Tänkt på att vi endast tar emot hushållsavfall i våra återvinningsrum. De saker du inte önskar ta med till ditt nästa boende behöver du själv ta till Secondhand eller till kommunens återvinningsstation.