Inflyttning

Välkommen!

Har du precis flyttat in hos oss? Välkommen! I samband med att du flyttade in hos oss fick du information, bland annat broschyren “Välkommen som hyresgäst”. Du hittar denna och andra bra dokument här.

På denna sida, och på sidan För våra hyresgäster hittar du all information som är bra att känna till när du bor hos oss.

Överlämning av lägenhet

Inflyttande hyresgäst får tillträde till lägenheten senast kl.12.00 på inflyttningsdagen. Infaller inflyttningsdagen på en lördag, söndag eller annan helgdag ska inflyttningen ske den första vardagen därefter.

Nycklar

Samtliga nycklar ska överlämnas till tillträdande hyresgäst vid överenskommen överlämning av lägenheten.

Förlorad nyckel innebär att vi kommer att erbjuda byta låscylinder/låscylindrar. Borttappade nycklar, passerbrickor, tvättlås och byte av låscylinder debiteras.

Läs mer om nycklar och lås.

Vid inflyttning

Kontakta fastighetsservicen i samband med att du flyttar in till din nya lägenhet för att få en genomgång av tvättstugan, avfallshanteringen, ditt lägenhetsförråd (som du omgående bör hänga ett lås på) om du inte redan gått igenom detta med den avflyttande hyresgästen. Fastighetsservicen hjälper även till med byte av namn på lägenhetsdörren och eventuellt byte av lägenhetens låscylinder om du önskar detta.

Städning

Det är den hyresgäst som lämnar lägenheten som ansvarar för städningen. Skulle du som inflyttande hyresgäst inte godkänna städningen ska du så fort som möjligt kontakta förvaltningen innan någon åtgärd görs. Det är viktigt att lägenheten förblir i det skick den var i vid övertagandet då det annars är svårt att påvisa bristerna för avflyttande hyresgäst som i så fall behöver göra en kompletterande städning, alternativt debiteras för städning. Eventuella skador som uppstår i lägenheten debiteras.

Flyttanmälan och adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Detta gör du smidigt på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/flyttanmälan. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring via deras hemsida www.adressandring.se. Du som bor i lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lantmäteriets numrering av lägenheter består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen respektive lägenhet finns.

El, hemförsäkring, TV och bredband

Vid in- och utflytt tecknar du som hyresgäst själv ett eget abonnemang vad gäller el, hemförsäkring, TV och bredband samt eventuella övriga abonnemang.

Elnät: Göteborg Energi

Hemförsäkring: Viktigt! Glöm inte att teckna och vidmakthålla hemförsäkring.

TV och bredband: Information om TV och bredband hittar du här.