AktivBo hyresgästenkät

Hem / AktivBo Hyresgästenkät

Vi vill lyssna på de många hyresgästerna

Vad du tycker om ditt boende är viktigt för oss och vi uppskattar att du tar dig tid att delta i vår kommande hyresgästenkät. Undersökningen har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar vårt framtida arbete med målet att du som hyresgäst skall trivas, bo kvar länge hos oss och vara nöjd med ditt boende.

Tidigare enkäter har resulterat i åtgärder såsom ändrade tvättider, upprustad tvättstuga, förbättrad belysning, beskärning av träd, upprustning av utemiljön, installation av säkerhetsdörrar, förstärkningar av lås med mera. Nu vill vi veta vad du tycker vi bör fokusera på framöver. Det är viktigt för oss att lyssna på de många hyresgästerna – inte bara de som “ropar högst”. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli. Kom ihåg att det är utifrån de kommentarer du skriver under frågorna som du verkligen kan göra skillnad. Specificera dina åsikter och hjälp oss förstå hur vi kan jobba vidare med dina synpunkter.

AktivBo AB har fått uppdraget att genomföra enkätundersökningen och garanterar din anonymitet.

Så svarar du på enkäten

Du svarar på enkäten genom att skanna den personliga QR-koden du får på det informationskort som landar i din postbox i månadsskiftet augusti/september. Ett par dagar senare kommer en påminnelse med samma personliga länk skickas ut via SMS och e-post. Har du nyligen bytt kontaktuppgifter hör du av dig till oss på Kjellberg & Möller på 031-778 30 80 eller info@kmab.se.

Om vi saknar din e-postadress kommer du få enkäten i pappersform på posten.

Information about the tenant survey in English

What you think about the environment you live in is important to us and we appreciate you taking the time to participate in our upcoming tenant survey. The survey is of great importance for how we plan and prioritize our future work. Our goal is that you, as a tenant, feel satisfied with your acommodation and stay in your apartment over time. To answer the survey, scan the personal QR-code on the flyer you will receive from us in August/September. A few days later you will recieve a reminder with a personal link in a text message and email. Once you open the survey you will be able to switch to English.

Kontaktpersoner

Projektledare Kjellberg & Möller
Hanna Gärdhagen
031-778 30 89
hanna.gardhagen@kmab.se

Enkätansvarig AktivBo
David Frödin
08-23 39 85
info@aktivbo.se