Tegelfastighet i 6 våningar i Linnéstaden med närhet till både grönområden och kollektivtrafik

Fastighetsbeteckning: Kommendantsängen 5:16

Antal lägenheter: 20

Antal lokaler: 2

Byggår: 1920

TV & Bredband: Sappa

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Madeleine Pileström
madeleine.pilestrom@kmab.se
031-778 30 84

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Robert Jansson
031-797 76 03
Nås säkrast mellan kl. 07.00-09.00, övrig
tid telefonsvarare eller serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

David Jansson
david.jansson@kmab.se
031-778 30 86

Sveagatans historia

Arkitekten Olof M Holmén ligger bakom stenstadshuset från sekelskiftet som stod klart år 1910. Stadsdelen Kommendantsängen var obebyggd fram till 1800-talets slut då Göteborgs växande befolkning inte längre rymdes inom stadens gamla områden. Kring sekelskiftet nådde expansionen dagens Linné och Kommendatsängen, där bostadskvarter med stenhus i 4-6 våningar uppfördes. Sveagatan 14 utgjordes av ett gathus samt ett gårdshus i sex våningar. Gatufasadens enkla utformning i gult tegel och profilerad takfot lyfts utav dekorativa balkonger med smidesräcken. I gatubyggnaden fanns två lägenheter per våning, med en huvudentré och en köksentré för tjänstefolket. De större lägenheterna omfattade tambur, förmak, matsal, sovrum, kök, pigkammare och badrum, och de mindre hade två rum och kök samt tambur. I gårdshuset fanns två enrumslägenheter per våningsplan med butiks- och lagerlokaler och tvättstuga på källarplan.

Genom åren har byggnaden genomgått förändringar där samtliga lägenheter inreddes med WC på 1920-talet och en större ombyggnad år 1986. Här sattes köksentréerna igen, gathusets vind gjordes om till en lägenhet och en hiss installerades.

Mer om Sveagatans historia.