Nyheter

AktivBo hyresgästenkät hösten 2024

Vad du tycker om ditt boende är viktigt för oss och vi uppskattar om du tar dig tid att delta i vår kommande hyresgästenkät. Undersökningen har stor betydelse för hur vi planerar och prioriterar vårt framtida arbete med målet att du som hyresgäst skall trivas, bo kvar länge hos oss och vara nöjd med ditt boende. Det är viktigt för oss att lyssna på de många hyresgästerna – inte bara de som “ropar högst”. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli. Företaget AktivBo AB har fått uppdraget att genomföra enkätundersökningen och garanterar din anonymitet.

Har du frågor om enkäten?
Läs mer på www.kmab.se/AktivBo eller kontakta Hanna på 031-778 30 89 eller hanna.gardhagen@kmab.se