Centralt belägen bostadsfastighet i nedre Johanneberg, nära Götaplatsen

Fastighetsbeteckning:  Johanneberg 2:13

Antal lägenheter: 17

Byggår: 1929

TV & bredband: Tele2

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Ingmari Gärdhagen
ingmari.gardhagen@kmab.se
031-778 30 85

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Emin Gligic
031-797 76 02
Nås säkrast mellan kl. 07.00-09.00, övrig
tid telefonsvarare eller serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten


Ulf Gärdhagen
ulf.gardhagen@kmab.se
031-778 30 88

Ritning av fasad mot Terrassgatan från 1928, signerad arkitekt Hugo Jah­­nke.

Terassgatans historia

Originalritningarna för byggnaden på Terrassgatan 5 (Johanneberg 2:13) är daterade december 1928 och signerade av arkitekt Hugo Jahnke, som vid sidan om sin arkitektkarriär även var gymnast och blev olympisk guldmedaljör i trupptävlingarna i gymnastik vid London-OS 1908. Byggnaden uppfördes i sex våningar samt vind och källare. Fasaderna kläddes med ett mörkt rödbrunt tegel och gavs en tidstypisk utformning i 1920-talsklassicerande stil präglad av strikt symmetri och klassicerande dekor i form av festonger och tandsnittsfriser. Balkongerna gavs sirliga smidesräcken.

I bottenvåningen låg butikslokaler med lager. På övriga våningar fanns två lägenheter per våningsplan om sex rum och kök. Lägenheterna byggdes stora och med gedigna material. I varje våning fanns vardagsrum, sovrum, kök, serveringsrum, badrum, herrum, jungfrukammare, hall och kapprum. Det fanns två trapphus, ett större huvudtrapphus som användes av lägenhetsinnehavarna och ett mindre och enklare mot gården som användes av tjänstefolket. På vinden fanns tvättstuga och torkvind. Terrassgatan 5 utgör än idag ett välbevarat exempel på 1920-talets stilideal med fasader och ursprungliga detaljer såsom bevarad originalport i lackat trä och dekorativt utformat överljusfönster, stuckaturer i trapphuset osv. I fastigheten har endast ett fåtal förändringar skett. År 1938 togs en ny dörr upp i butikslokalens skyltfönster i bottenvåningen mot Teknologgatan. År 1939 inreddes lokaler för Lantbrukarnas mjölkcentral i bottenvåningen.

Mer om Terrassgatans historia