Högt belägen tegelfastighet i 6 våningar i lugnt område nära Sankt Sigfrids plan

Fastighetsbeteckning: Bö 32:3

Antal lägenheter: 14

P-platser finns

Byggår: 1932

TV & Bredband: Sappa

Kontaktpersoner

I första hand ber vi dig att göra en Serviceanmälan eller söka svar under sidan För våra hyresgäster. För dig som söker bostad hänvisar vi till vår sida Söka bostad.

Administrativ förvaltare

Frågor som rör ditt boende

Madeleine Pileström
madeleine.pilestrom@kmab.se
031-778 30 84

Fastighetsservice

Serviceanmälan

Emin Gligic
031-797 76 02
Nås säkrast mellan kl 07.00-09.00, övrig
tid telefonsvarare eller serviceanmälan.

Teknisk förvaltare

Renoveringar och arbeten i fastigheten

David Jansson
david.jansson@kmab.se
031-778 30 86

Kronhjortsgatans historia

Den påkostade tegelarkitekturen på Kronhjortsgatan 4 tillhör Jakobsdals fyra storgårdskvarter och uppfördes 1929-1930 efter ritningar av arkitekten Nils Olsson. Namnet Jakobsdal kommer från den gård som låg på platsen på 1800-talet, Jakobsdals gård. År 1922 blev området en del av Göteborg till följd av den bostadsbrist som rådde i staden i början av 1900-talet.

Kronhjortsgatan 4 besitter höga arkitekturhistoriska värden med sina välbevarade och tidstypiska element så som det kopparklädda burspråket, naturstensomfattningar och kolonner kring entrén med antika förebilder, inslag av mönstermurning, trapphus med takmålningar och bevarade ekdörrar.

Mer om Kronhjortsgatans historia.