Skötsel och underhåll

Hem / Fastigheter / För våra hyresgäster / I din lägenhet / Skötsel och underhåll

Badrum

Att duscha i halvkaklat badrum

Om du bor i en lägenhet som har ett äldre badrum så är badrummets våtisolering inte byggt för de duschvanor som är normala idag.

Det har visat sig att antalet vattenskador i fastigheter med äldre badrum har ökat på senare år. Ett badrum som är halvkaklat är endast isolerat för bad och klarar därför inte den väta som uppkommer när man står upp och duschar. Dessutom är inte ventilationssystemet anpassat för annat än bad. För att undvika omfattande vattenskador och mögelproblem, får alltså inte väggar, golv samt eventuellt fönster vätas ner.

Det kan tyckas lite drastiskt och otidsenligt att rekommendera ovanstående idag, men att reparera en vattenskada när man bor i lägenheten är ett mycket omfattande ingrepp som tar 6-8 veckor eller mer i anspråk. Lägenhetens hyra är också satt utifrån en gammal badrumsstandard och en lägenhet med modernt badrum har alltså en högre hyresnivå.

Om du ser bubblor i ditt badrumstak eller uppfattar andra indikationer på fukt, kontakta oss omgående så kanske vi upptäcker en vattenskada i ett tidigare skede och därmed begränsa skadans utbredning vilket bl a förkortar uttorkningstiden. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Serviceanmälan.

Disk- och tvättmaskin

Ta alltid kontakt med din förvaltare innan du själv bekostar och monterar en disk- eller tvättmaskin i din lägenhet. Vem som ansvarar för din fastighet hittar du genom att söka på din adress under Kontakta oss. Alla fasta el- eller VVS-installationer (installation av diskmaskin, tvättmaskin etc.) måste utföras av fackman. Elfel och vattenskador är vanliga och dyra skador som ofta orsakas av felaktiga installationer.

Tänk också på att använda tvättmaskinen under de tider då husets tvättstuga får användas, då ljudstörningen från tvättmaskiner inne i lägenheterna ofta är större än från tvättstugan (golvet i lägenheterna är inte gjort för dessa installationer). Fråga gärna dina grannar i förväg, speciellt dem under dig.

Golvbrunn

Om det börjar bli stopp i golvbrunnen är det viktigt att omgående kontakta fastighetsservice för att undvika vattenskador, detta gäller för både nya och äldre badrum. Under fliken Serviceanmälan kan du göra en anmälan och hitta kontaktuppgifter.

Lukt

Om du är borta från lägenheten en längre tid avdunstar vattnet i vattenlåsen, vilket gör att lukt uppstår. Be någon granne eller vän spola vatten i handfat, diskho, golvbrunn och WC när du är borta en längre tid så slipper du problemet.

Mögellukt

Om det börjar lukta mögel från badrummet så kontakta din förvaltare. Vi har problem med att det uppstår vattenskador i badrum i en del av de fastigheter som inte är ny- eller ombyggda. Badrummen är i dessa lägenheter endast delvis våtisolerade. Detta innebär att badrummen är isolerade för bad och därför inte klarar den våtbelastning det blir när man står upp och duschar. Sitt gärna ner i badkaret när du duschar så slipper du problem. Väggar, golv och eventuella fönster i badrummet får alltså inte vätas ner. Likaså måste golvbrunnen svälja ordentligt, kontakta Fastighetsservicen om det börjar bli stopp.

Vad får slängas i toaletten?

Endast toalettpapper och det som du tidigare har ätit och druckit får slängas i toaletten. Kattsand (blir som cement), blöjor, bomullspinnar, matrester, kemikalier, tamponger, bindor och liknande får inte slängas i toaletten eftersom det kan orsaka stopp eller förstöra avloppsreningsprocessen. Hyresgäst kan bli ekonomiskt ansvarig för stopp som han/hon orsakat.

Doftblock i toaletten

Vi avråder från att använda doftblock då de kan fastna i toaletten. För att få bort stoppet utförs en högtrycksspolning och ibland behöver wc-stolen skruvas loss för att sedan återmonteras. Ett litet doftblock kan med andra ord leda till en stor arbetsinsats vars kostnad du som hyresgäst får stå för, även om den bör täckas av hemförsäkringen.

Översvämning i badrum

Vi har återkommande problem med att golvbrunnen i duschen täpps till medan dusch eller bad pågår vilket ofta resulterar i dyra vattenskador, vanligast förekommer detta på helger och gissningsvis av påtagligt förfriskade hyresgäster, vi vill därför för er egen och fastighetens skull be er att endast använda dusch och bad när ni inte riskerar att somna på golvbrunnen.

Balkong

Balkonglådor med blommor

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att hänga balkonglådor med blommor på utsidan av balkongräcket. De skall därför alltid hänga på balkongräckets insida. Dessutom smutsar balkonglådor på utsidan ner mer till underliggande balkonger/uteplatser.

Grillning

Kolgrill får aldrig användas på balkongen av rök- och brandrisk. Däremot är det tillåtet att använda el- eller gasolgrill förutsatt att röken inte stör grannarna.

Parabol

Vi kan tyvärr inte tillåta detta.

Kök

Byte av kyl/frys eller spis

Byte av dessa varor styrs av ålder, skick och funktion. Vanligtvis byts inte varorna ut om de fungerar. Är något ur funktion, kontakta fastighetsservice genom att göra en serviceanmälan.

Köksluckor och köksknoppar

Du får inte utan vårt tillstånd måla om eller montera lister på köksluckorna. Köksknoppar på köksskåpen får du själv byta såvida du inte behöver göra nya hål för de nya knopparna, för detta behöver du vårt tillstånd. Spara alltid de gamla knopparna, om vi inte avtalat om annat, så att du kan sätta tillbaka dem när du flyttar ut.

Linoleummatta

Skötsel

Tvätta linoleummattan med ljumt vatten och ett milt rengöringsmedel. Torka genast så att inga torkfläckar uppstår.

Får jag riva ut den linoleummatta jag har dag?

Nej, golvbeläggningen påverkar även sådant som ej är uppenbart, exempelvis ljudisoleringen till intilliggande lägenheter, och dessutom kanske inte nästa hyresgäst vill ha golvet bart. I vissa fall kan dock undantag ges, kontakta din förvaltare. Samma sak gäller om du vill lägga in parkettgolv eller klinker i lägenheten. Bland annat påverkas ljudisoleringen mellan lägenheterna ofta kraftigt negativt då parkettgolv läggs in. Om man tar bort en linoleummatta blir det ofta problem med att stegljud börjar höras till lägenheten under.

Målningsreparation

Vi målar och tapetserar med skäliga tidsmellanrum, men det hindrar inte att du själv på egen bekostnad skaffar nya tapeter eller målar om. Tänk dock på att arbetet måste vara fackmässigt utfört och att du skall välja neutrala kulörer och lämpliga material som nästkommande hyresgäst skäligen kan godta. Har du otapetserade väggar eller s.k. microlitväv (slät, tunn, målad glasfiberväv) är det dock inte tillåtet att tapetsera ovanpå denna. Du kan bli ersättningsskyldig om vi finner det nödvändigt att åtgärda lägenheten innan nästa hyresgäst flyttar in. Lägenheten besiktigas vid avflyttning. Läs igenom informationen i dokumentet Information till dig som själv skall måla i din lägenhet innan du påbörjar arbetet.

Parkettgolv

Skötsel

Parketten behöver normalt endast dammsugas och någon gång torkas av med en väl urvriden skurtrasa (milt rengöringsmedel, typ diskmedel räcker normalt). Märken från gummiskor, skokräm, färgpennor, läppstift och liknande avlägsnas omedelbart försiktigt med lacknafta. Använd glidskydd av filt till bord-, stols och soffben. Observera att klackar kan ge bestående intryckningsmärken i parketten. Använd aldrig uteskor inomhus, då sand och smuts förstör parkettens vackra yta. Om ditt parkettgolv börjar att bli nött, kan speciell parkettpolish eller refresher användas.